Harga Emas, Senin 21 Desember 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,892,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,813,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,655,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,255,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,012,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,896,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,824,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,684,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,896,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,824,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,684,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,896,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,824,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,684,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 976,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,902,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,835,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 916,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment