Harga Emas, Senin 20 September 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,774,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,636,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,665,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,647,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,389,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,647,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,389,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,647,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,389,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 428,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 508,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 917,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 857,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment