Harga Emas, Senin 17 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,086,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,104,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,140,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,225,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,437,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,086,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,104,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,140,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,225,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,437,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,115,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,169,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,115,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,169,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 506,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 586,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,073,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,126,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,013,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment