Harga Emas, Senin 15 November 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,850,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,750,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,045,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,579,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,579,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,579,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 527,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,590,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment