Harga Emas, Senin 15 Juni 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,744,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,591,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,290,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,515,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 210,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,748,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,602,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,319,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 210,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,748,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,602,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,319,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 210,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,748,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,602,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,319,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 210,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 902,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,754,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,613,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,330,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 84,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 211,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 421,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 842,600,000

 

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment