Harga Emas, Senin 13 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,884,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,825,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,884,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,825,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,610,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,610,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,333,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,906,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,273,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment