Harga Emas, Senin 11 Oktober 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,768,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,627,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,635,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 213,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,772,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,638,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,374,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 213,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,772,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,638,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,374,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 213,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,772,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,638,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,374,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 213,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 507,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 914,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,778,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 427,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 854,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment