Harga Emas, Senin 11 Desember 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,154,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,206,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,310,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,565,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,154,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,206,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,310,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,565,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,154,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,206,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,310,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,565,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,154,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,206,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,310,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,565,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 603,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,107,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,164,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,228,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 262,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,047,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment