Harga Emas, Senin 07 Desember 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,858,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,762,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,570,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,773,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,599,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,773,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,599,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,773,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,599,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,130,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 529,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 959,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,784,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 899,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

Leave a Comment