Harga Emas, Senin 03 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,610,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,890,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,845,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,987,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,610,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,890,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,845,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,987,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,901,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,479,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,901,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,479,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 637,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,250,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,400,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,400,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,400,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,400,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 717,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,335,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 638,400,.000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,275,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment