Harga Emas, Selasa 29 Agustus 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,080,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,095,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,195,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,080,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,095,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,195,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,106,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,154,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,230,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,106,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,154,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,230,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 585,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,070,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,117,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,165,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 505,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,010,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment