Harga Emas Selasa 17 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 425,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 801,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,551,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,305,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 7,585,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,855,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,635,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 75,200,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 187,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 808,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,564,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,326,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,859,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 187,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 808,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,564,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,326,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,859,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 187,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 808,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,564,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,326,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,859,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 187,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 433,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 810,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,337,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,870,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 188,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 375,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 750,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment