Harga Emas, Selasa 09 Mei 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,066,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,074,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,090,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,125,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,187,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,066,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,074,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,090,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,125,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,187,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,085,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,119,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,237,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,070,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,085,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,119,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,237,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,270,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,063,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,096,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,130,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,285,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 502,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,003,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment