Harga Emas, Selasa 03 Oktober 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,018,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,885,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 489,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,018,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,885,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 489,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,013,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,999,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 489,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,013,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,999,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 489,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,010,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,024,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,024,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 569,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,039,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,028,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,024,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,010,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 98,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 245,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 490,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 979,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment