Harga Emas, Sabtu 30 Oktober 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,660,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,400,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,745,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,671,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,429,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,787,500

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,671,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,429,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,787,500

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,671,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,429,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,787,500

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 925,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,682,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 865,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment