Harga Emas, Sabtu 29 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,980,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,145,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 652,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,980,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,145,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 652,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,991,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,629,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 652,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,674,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,991,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,629,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 652,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 732,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,365,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,680,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,002,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 326,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 653,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,305,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment