Harga Emas, Sabtu 25 September 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,776,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,639,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,675,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,562,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,650,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,394,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,612,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,650,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,394,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,612,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,780,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,650,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,394,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,612,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 214,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,650,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,660,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,660,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,660,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,660,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 509,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,661,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,405,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,660,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 429,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 858,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment