Harga Emas, Sabtu 23 Juli 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,795,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,195,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,862,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455, 320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,806,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,654,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,230,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,806,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,654,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,230,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,806,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,654,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,230,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,912,500

Baca Juga:   Harga Emas, Sabtu 08 Mei 2021

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Baca Juga:   Harga Emas, Selasa 25 Mei 2021

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,240,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Baca Juga:   Harga Emas, Jumat 02 April 2021

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 535,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 970,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,890,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,817,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,665,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 455,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 910,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment