Harga Emas, Sabtu 22 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,654,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,956,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,560,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,065,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,654,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,956,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,560,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,065,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,967,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,589,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,658,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,967,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,589,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 648,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 728,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,357,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,664,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,978,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 65,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 130,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 324,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 649,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,297,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment