Harga Emas Sabtu 18 April 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 927,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,803,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,683,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,845,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,005,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,935,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,800,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 934,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,704,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,489,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 934,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,704,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,489,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 934,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,704,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,489,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 496,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 936,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,822,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,715,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,500,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,110,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 876,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment