Harga Emas, Sabtu 15 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,634,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,926,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,965,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 643,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,634,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,926,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,965,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 643,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,638,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,539,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,000,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 643,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,638,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,539,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,000,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 643,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 723,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,347,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,644,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,948,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 13,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 129,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 322,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 644,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,287,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment