Harga Emas, Sabtu 15 April 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,086,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,110,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,165,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,086,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,110,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,165,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,097,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,139,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,078,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,097,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,139,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,067,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,084,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,108,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 504,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,007,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment