Harga Emas, Sabtu 14 November 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,910,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,840,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,345,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,237,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,914,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,851,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,729,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,287,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,914,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,851,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,729,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,287,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,914,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,851,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,729,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,287,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,325,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,335,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,335,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,335,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,335,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 985,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,862,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,335,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 925,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment