Harga Emas, Sabtu 14 Mei 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,786,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,610,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,165,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,787,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453, 820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,878,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,797,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,639,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,878,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,797,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,639,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,878,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,797,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,639,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,837,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,875,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 533,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 967,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,808,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,650,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,220,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,885,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 227,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 454, 400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 907,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment