Harga Emas Sabtu 09 Mei 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 483,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 911,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,771,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,635,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,375,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,605,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,135,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,200,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 433,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,656,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,656,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 918,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,656,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 488,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,667,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 860,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment