Harga Emas, Sabtu 08 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,326,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,596,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,869,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,775,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,812,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,545,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,268,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,326,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,596,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,869,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,775,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,812,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,545,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,268,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,880,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,444,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,600,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,880,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,444,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,897,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,891,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,891,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,891,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,891,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 714,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,328,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,606,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,891,,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,455,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 317,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 634,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,286,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment