Harga Emas, Sabtu 07 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                Rp 445,5000

Emas Batangan – 1 gr                                   Rp 842,000

Emas Batangan – 2 gr                                   Rp 1,633,000

Emas Batangan – 3 gr                                    Rp 2,428,000

Emas Batangan – 5 gr                                    Rp 4,030,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  7,995,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,880,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,685,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,300,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 395,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 849,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,449,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,064,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 395,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 849,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,449,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,064,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 395,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 849,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,449,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,064,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,937,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 395,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,975,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 453,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 851,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,652,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,460,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,075,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,985,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 198,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 396,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 791,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment