Harga Emas, Sabtu 05 Agustus 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,088,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,107,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,235,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,088,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,107,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,235,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,092,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,118,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,174,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,092,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,118,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,174,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 253,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,074,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,098,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,129,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,185,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,014,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment