Harga Emas. Sabtu 03 Februari 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,224,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,311,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,485,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,915,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,224,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,311,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,485,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,915,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,228,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,322,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,514,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,375,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,228,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,322,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,514,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 270,375,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 621,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,142,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,234,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,333,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 54,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 108,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 271,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 541,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,082,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment