Harga Emas, Sabtu 01 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,038,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,032,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  9,985,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 494,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,038,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,032,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  9,985,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 494,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,042,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,043,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 494,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,042,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,043,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 494,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 574,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,049,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,048,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,054,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 247,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 495,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 989,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment