Harga Emas Rabu 8 April 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 497,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 946,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,841,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,740,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,035,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,480,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,885,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,700,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,761,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,584,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 505,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 955,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,860,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,772,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,595,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  89,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 895,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment