Harga Emas, Rabu 4 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                Rp 438,000

Emas Batangan – 1 gr                                   Rp 827,000

Emas Batangan – 2 gr                                   Rp 1,603,000

Emas Batangan – 3 gr                                    Rp 2,383,000

Emas Batangan – 5 gr                                    Rp 3,955,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  7,845,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,505,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,935,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,800,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 834,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,404,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,989,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 834,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,404,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,989,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 834,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,404,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,989,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 446,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 836,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,622,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,415,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,000,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  77,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 194,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 388,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 776,600,000

 

 

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment