Harga Emas, Rabu 31 Mei 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,052,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,053,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,055,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,055,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,012,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,052,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,053,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,055,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,055,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,012,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,056,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,064,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,084,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,056,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,064,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,084,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,062,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,056,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,075,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,095,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,100,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment