Harga Emas, Rabu 24 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,782,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,648,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,380,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,705,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,637,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,659,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,659,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,659,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,409,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 430,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment