Harga Emas, Rabu 21 Juni 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,054,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,056,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,065,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,037,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,054,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,056,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,065,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,037,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,067,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,089,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,067,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,089,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 99,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 498,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 578,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,057,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,078,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,100,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 249,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 997,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment