Harga Emas, Rabu 16 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,908,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,695,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,335,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,345,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,912,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,848,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,724,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,912,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,848,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,724,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,912,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,848,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,724,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,370,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,380,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 984,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,918,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,859,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,735,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 462,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 924,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment