Harga Emas, Rabu 15 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,881,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,815,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,881,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,815,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,892,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,464,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,604,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,892,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,464,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 716,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,332,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,614,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,903,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 127,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 318,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 636,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,272,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment