Harga Emas, Rabu 13 Desember 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,140,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,185,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,275,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,495,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,112,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,140,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,185,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,275,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,495,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,112,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,144,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,196,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,304,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,530,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,144,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,196,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,304,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,530,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,540,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 600,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,100,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,150,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,207,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,315,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 104,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 260,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 520,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,040,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment