Harga Emas, Rabu 13 April 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,891,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,515,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,662,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 235,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,948,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,902,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,814,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 235,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,948,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,902,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,814,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 235,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,948,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,902,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,814,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,550,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 235,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,560,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 551,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,002,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,954,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,913,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,570,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 236,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 471,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 942,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment