Harga Emas, Rabu 12 Juni 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,899,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,875,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,062,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,616,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,899,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,875,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,062,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 319,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 719,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,338,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,626,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,921,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 32,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 64,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 128,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 320,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 639,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,278,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment