Harga Emas, Rabu, 12 Januari 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,705,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,475,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,895,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,112,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,824,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,716,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,504,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,824,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,716,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,504,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,824,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,716,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,504,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,162,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,200,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 520,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 940,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,830,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,727,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,515,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,210,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 440,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 880,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment