Harga Emas, Rabu 11 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 444,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 839,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,627,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,419,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,015,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 7,965,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,805,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,535,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 79,000,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 846,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,640,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,440,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 846,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,640,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,440,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 846,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,640,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,440,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,049,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,862,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,900,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 452,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 848,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,646,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,451,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,030,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,910,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  79,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 197,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 394,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 788,600,000

 

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment