Harga Emas, Rabu 09 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,012,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,993,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,955,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,855,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,512,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,016,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,004,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,984,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,016,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,004,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,984,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,016,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,004,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,984,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 568,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,036,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,022,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,015,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,995,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 49,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 244,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 488,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 976,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment