Harga Emas, Rabu 06 Maret 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,312,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,443,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,705,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,355,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 281,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,312,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,443,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,705,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,355,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 281,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,316,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,454,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,734,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 281,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,316,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,454,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,734,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 281,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 643,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,186,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,322,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,465,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 112,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 282,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 563,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,126,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment