Harga Emas, Kamis 7 Mei 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 481,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 913,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,775,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,641,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,705,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,655,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,235,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,400,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 920,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 489,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment