Harga Emas, Kamis 30 November 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,245,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,375,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,695,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,210,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,245,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,375,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,695,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,612,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,145,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,210,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,184,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,256,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,404,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,184,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,256,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,404,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 610,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,120,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,190,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,267,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,060,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment