Harga Emas, Kamis 3 September 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,957,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,900,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,735,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,212,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,345,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,992,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,968,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,929,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,992,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,968,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,929,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,992,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,968,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,929,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,262,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

`

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,300,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 542,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,024,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,998,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,979,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,940,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,310,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 482,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 964,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment