Harga Emas, Kamis 28 Mei 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,756,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,609,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,320,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,575,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,312,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,545,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,760,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,349,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,760,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,349,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,760,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,620,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,349,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,610,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 484,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 908,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,766,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,631,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,360,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 42,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 85,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 212,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 424,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 848,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment