Harga Emas, Kamis 27 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,092,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,113,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,155,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,255,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,512,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,092,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,113,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,155,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,255,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,512,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,945,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,124,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,184,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,096,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,124,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,184,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,562,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,600,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,050,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 588,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,076,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,135,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,195,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,610,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,016,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment