Harga Emas, Kamis 25 Agustus 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,884,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,801,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,635,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,215,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456, 320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,888,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,812,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,664,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,888,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,812,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,664,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,888,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,812,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,664,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,250,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,962,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,260,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,000,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 536,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 972,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,823,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,675,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,270,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,010,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 228,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 456,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 912,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment